SHIFTin puhujavieras: Tomi Kaukinen

Innostusta ja oivalluksia yrittäjyydestä

Kun puhutaan yrittäjyydestä ja sen haasteista, harva osaa valottaa aihetta yhtä syvällisesti ja henkilökohtaisesti kuin Tomi Kaukinen. Hänen tarinansa on täynnä käännekohtia, joista jokainen yrittäjä tai yrittäjäksi aikova voi oppia. Kaukinen ei pelkästään jaa kokemuksiaan, vaan tarjoaa myös konkreettisia työkaluja ja ajattelumalleja, jotka auttavat kuulijoitaan kohtaamaan omat haasteensa.

Yrittäjyys on Kaukisen mukaan ennen kaikkea elämäntapa, joka vaatii rohkeutta kohdata epävarmuutta ja ennakkoluuloja. Hän korostaa, että yrittäjänä toimiminen on jatkuvaa oppimista ja itsensä haastamista. Kaukinen haluaa rohkaista ihmisiä elämään haluamaansa elämää, vapautumaan pelon kulttuurista ja näyttämään esimerkillään, että vastoinkäymiset ovat vain askelia kohti seuraavaa onnistumista.

Epäonnistumisesta voimavaraksi

Tomi Kaukinen puhuu avoimesti epäonnistumisistaan ja siitä, kuinka ne ovat muovanneet häntä yrittäjänä ja puhujana. Hän ei kaihda vaikeita aiheita, kuten burnoutia ja uupumusta, jotka ovat valitettavan yleisiä yrittäjien keskuudessa. Kaukinen jakaa omat kokemuksensa ja oivalluksensa siitä, miten negatiiviset ajatukset voi kääntää voimavaraksi ja miten epäonnistumiset voi nähdä mahdollisuuksina kasvuun.

Epäonnistumisen pelko on monelle suuri este yrittäjyyden tiellä. Kaukinen kuitenkin muistuttaa, että epäonnistumiset ovat osa matkaa ja niistä voi oppia arvokkaita läksyjä. Hän kannustaa yleisöään kohtaamaan pelkonsa ja ottamaan riskejä, sillä vain siten voi saavuttaa todellista menestystä ja tyydytystä työssään.

Positiivinen ajattelu ja motivaatio

Positiivinen ajattelu on keskeinen teema Tomi Kaukisen puheissa. Hän uskoo, että asenteella on valtava vaikutus siihen, miten kohtaamme haasteet ja miten pystymme ylittämään esteet. Kaukinen ei tyydy pelkästään inspiroimaan, vaan antaa kuulijoilleen käytännön työkaluja, joiden avulla he voivat muuttaa ajattelutapaansa ja löytää uutta motivaatiota päivittäiseen tekemiseen.

Motivaatio on yrittäjän polttoaine, ja sen ylläpitäminen voi olla haastavaa etenkin vastoinkäymisten kohdatessa. Kaukinen jakaa puheenvuorossaan vinkkejä siihen, miten voi löytää uudelleen innostuksen työhönsä ja miten ylläpitää positiivista asennetta pitkällä tähtäimellä. Hän korostaa, että motivaation ylläpitäminen vaatii jatkuvaa työtä ja itsetuntemusta.

Uupumuksesta uuteen nousuun

Uupumus ja burnout ovat aiheita, joista Tomi Kaukinen puhuu henkilökohtaisesta kokemuksesta käsin. Hän on kokenut kovan vauhdin skaalautuvassa startup-maailmassa ja tietää, miten vaativaa yrittäjän arki voi olla. Kaukinen ei pelkästään jaa tarinaansa, vaan tarjoaa myös toivoa ja keinoja, joilla voi selättää uupumuksen ja löytää uuden suunnan niin työssä kuin elämässä yleensäkin.

Kaukinen painottaa, että uupumuksen ennaltaehkäisy ja hoitaminen ovat avainasemassa. Hän jakaa tietoa siitä, miten voi tunnistaa uupumuksen merkit ajoissa ja miten voi rakentaa tasapainoisempaa elämää. Kaukinen haluaa inspiroida kuulijoitaan huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan ja näkemään, että terveys ja henkinen tasapaino ovat yrittäjän tärkeimpiä resursseja.

Verkkokoulutukset ja webinaarit – oppimisen uudet muodot

Verkkokoulutukset ja webinaarit ovat nykyaikaisen oppimisen ja kehittymisen kulmakiviä. Tomi Kaukinen on hyödyntänyt näitä alustoja jakamalla tietoa ja kokemuksiaan laajalle yleisölle. Hän korostaa, että jatkuva oppiminen ja itsensä kehittäminen ovat yrittäjän uralla välttämättömiä, ja digitaaliset alustat tarjoavat siihen erinomaisia mahdollisuuksia.

Kaukinen kannustaa hyödyntämään verkkokoulutuksia ja webinaareja niin henkilökohtaisessa kehityksessä kuin tiimien kouluttamisessa. Hän jakaa vinkkejä siihen, miten voi maksimoida oppimiskokemuksen verkossa ja miten voi soveltaa oppimaansa käytäntöön. Verkkokoulutusten ja webinaarien avulla voi saavuttaa merkittäviä läpimurtoja niin yksilön kuin organisaation tasolla.