MIKKO NURMINEN

Founder, Kotisivukone

Mikko, who has founded Kotisivukone, exited the company to Fonecta. Mikko has also founded Pikkuyrittäjät, which is a non-profit organization teaching young kids to entrepreneurship.