Jani Joenniemi

Network Advisor, European Union Intellectual Property Office / PRH

Jani Joenniemi on EUIPOn palveluksessa toimipisteenään Patentti- ja rekisterihallitus. Janin tehtäviin kuuluu kumppaniverkostojen rakentaminen ja aineettomiin oikeuksiin liittyvä viestintä.

Janilla on vahva tausta luovilta aloilta – hänellä on kokemusta niin yrittäjänä, asiantuntijana kuin projektipäällikkönä useissa eri luovan alan vientiorganisaatioissa ja projekteissa.

SHIFTissä Jani on mukana kahdessa aineettomiin oikeuksiin liittyvässä yrityscase-puheenvuorossa, joissa konkreettisin esimerkein ilmenee, kuinka immateriaalioikeuksia sovelletaan jokapäiväisessä liiketoiminnassa. Puheenvuorot tarjoavat strategioita immateriaalioikeuksien turvaamiseksi globaaleilla markkinoilla ja korostavat niiden merkitystä niin investointien houkuttelemisen kuin menestyvän liiketoiminnankin kannalta.