Lähi vai etä?

SHIFT on aina ollut kohtaamisten puolella – prinsiippimme on, että törmäyttämällä ihmisiä ja ideoita yli toimialarajojen syntyy uusia innovaatioita ja liiketoimintaa. SHFTin blogissa Turun teknologiakiinteistöjen toimitusjohtaja Mikko Lehtinen pohtii lähi- ja etätyön eroja ja kysyy, ruokitko vai näivetätkö kohtaamisia?  

 

Teetimme viime vuonna pro gradu -tutkielman, jossa perehdyttiin syihin, jotka saavat asiantuntijatyötä tekevät ihmiset tulemaan toimistolle tai jäämään etätöihin. Laadullisen tutkimuksen teki meille Turun yliopiston sosiologian laitoksen opiskelija Johanna Arvonen, joka haastatteli tutkimusta varten yhdeksää ihmistä, joiden työ mahdollisti vapaan valinnan etä- ja lähityöskentelyn välillä.   

Tutkimuksen tuloksissa etätyön vetovoima perustui ennen kaikkea arjen joustavuuden lisääntymiseen, hyvinvoinnin kokemuksen kohenemiseen sekä työnteon mielekkyyteen. Lähityön valteiksi haastatteluissa taas nousivat kasvokkain tapahtuvat sosiaaliset kohtaamiset niin työn kuin siihen liittyvän oheistoiminnankin tiimoilta, erilaiset käytännön syyt kuten sujuvammat palaverit, toimivat työtilat ja -välineet sekä edut, kuten ilmainen ohjattu liikunta.  

Työnantajalta hybridityön muuttuminen normiksi vaatii johtamisen ja käytäntöjen kehittämistä. Sähköposteja kun ei kenenkään ole pakko tulla toimistolle lukemanaan, mutta tietääkseen mitä niihin kirjoitetaan, saattaa toimistolla olla tarpeen käydä. Myös toimistotilojen tarkoituksenmukaisuus nousee esiin lähes jokaisessa organisaatiossa, jossa etätyötä tehdään. Ruokkivatko tilat kohtaamisia ja houkuttelevatko ne työntekijöitä toimistolle tai onko tiloja ylipäätään suunniteltu työntekijöiden tarpeita ajatellen?   

Meidän ratkaisumme asiakkaidemme kohtaamiin hybridityön haasteisiin on paitsi huolellinen tilasuunnittelu, myös erilaiset työntekijöiden viihtyvyyttä lisäävät palvelut lounasvaihtoehdoista maksuttomaan ryhmäliikuntaan. Tärkeä osa kokonaisuutta ovat myös Joen kokous- ja tapahtumatilat, jotka tarjoavat asiakkaillemme mahdollisuuden tinkiä omien toimitilojensa neliöistä ja kohdata ja kokoustaa aina tarpeen vaatiessa Joessa. Ja sattumaa tai ei, kuulemani mukaan tapaa asiakkaidemme toimistolla näkymään poikkeuksellisen paljon ihmisiä aina niinä päivinä, kun Joen yritysyhteisö kohtaa Joessa järjestettävissä tapahtumissa.   

Mikko Lehtinen, toimitusjohtaja
Turun Teknologiakiinteistöt Oy