Miten kehittää johtajuustaitoja SHIFT-yhteisössä?

 

Johtajuustaitojen kehittäminen innovatiivisessa ympäristössä

Johtajuustaitojen kehittäminen on jatkuva prosessi, joka vaatii omistautumista, itsetuntemusta ja kykyä sopeutua muuttuviin tilanteisiin. SHIFT-yhteisössä uskotaan, että paras tapa kasvaa johtajana on heittäytyä mukaan toimintaan, joka haastaa ja inspiroi. SHIFT Business Festival tarjoaa ainutlaatuisen alustan, jossa johtajuustaitoja voi kehittää käytännönläheisesti ja monipuolisesti.

SHIFT Business Festivalin ohjelma on suunniteltu tukemaan johtajuustaitojen kehittymistä. Työpajat ja asiantuntijakeskustelut tarjoavat mahdollisuuden oppia uusia strategioita ja johtamistekniikoita, kun taas verkostoitumisbrunssit ja iltabileet mahdollistavat arvokkaiden suhteiden luomisen muiden kasvuhaluisten yritysten ja tulevaisuusorientoituneiden ihmisten kanssa. Tämä dynaaminen ympäristö auttaa johtajia laajentamaan näkökulmia ja soveltamaan oppimaansa käytäntöön.

SHIFT – Kasvun ja uudistumisen katalysaattori

SHIFT on yhteisö, joka yhdistää kasvuhaluiset yritykset ja tulevaisuuteen katsovat ihmiset. Yhteisön tehtävänä on toimia katalysaattorina, joka kiihdyttää sekä henkilökohtaista että ammatillista kasvua. SHIFT Business Festival on vuosittainen kohokohta, jossa johtajuus, innovaatiot ja riskienhallinta ovat keskiössä. Nämä teemat heijastuvat kaikessa toiminnassa, ja ne on suunniteltu tukemaan osallistujien johtajuustaitojen kehittämistä.

SHIFTin perustana on Turun seudun nuorkauppakamarien visio, ja yhteisö on kasvanut voimakkaasti vuodesta 2016. SHIFT Business Festival ja muut nuorkauppakamarien tapahtumat ovat tunnettuja niiden ainutlaatuisesta ilmapiiristä, joka yhdistää luovuutta, kulttuuria ja diversiteettiä. Kun osallistutaan tapahtumiin, jäsenet saavat mahdollisuuden oppia alan parhailta ja soveltaa näitä oppeja omassa johtajuudessaan.

Verkostoituminen ja mentorointi johtajuuden kehittämisessä

Verkostoituminen on olennainen osa johtajuustaitojen kehittämistä. SHIFT Business Festivalin aikana käytössä oleva Brella-sovellus mahdollistaa osallistujille räätälöidyn verkostoitumiskokemuksen. Sovelluksen avulla voi löytää ja ottaa yhteyttä samanhenkisiin ammattilaisiin, jotka jakavat saman intohimon ja voivat tarjota uusia näkökulmia ja oivalluksia.

Mentorointi on toinen tärkeä elementti johtajuuden kehittämisessä. SHIFTissä tarjotaan mahdollisuuden kahdenkeskeisiin keskusteluihin alan asiantuntijoiden kanssa, mikä on arvokas tilaisuus saada henkilökohtaista ohjausta ja palautetta. Tämäntyyppinen vuorovaikutus voi auttaa sinua tunnistamaan vahvuutesi ja kehittämään heikkouksiasi johtajana.

SHIFT Business Festival – Johtajuuden laboratorio

SHIFT Business Festival on kuin laboratorio johtajille, jotka haluavat kokeilla uusia ideoita ja lähestymistapoja. Tapahtuman monipuolinen ohjelma tarjoaa mahdollisuuden kokea ja oppia johtajuutta eri näkökulmista. Vuoden 2024 teemamme ‘menestys’ tarkastelee johtajuutta monesta eri vinkkelistä, mukaan lukien innovaatiot ja riskienhallinta.

Tapahtuman kolmella lavalla esitettävä ohjelma, työpajat ja iltabileet tarjoavat ainutlaatuisen ympäristön, jossa voi haastaa itsensä ja kasvaa johtajana. Lisäksi erilaiset lipputyypit mahdollistavat osallistumisen eri tavoin, keskittyen siihen mitä halutaan SHIFTiin osallistumisella saavuttaa.