Esittely: Emma Kimiläinen puhujana SHIFTissä

Tutustu Emma Kimiläiseen, SHIFTin inspiroivaan puhujaan

Kun puhutaan urheilun ja liike-elämän yhtymäkohdista, harvat osaavat yhdistää nämä maailmat yhtä vaikuttavasti kuin Emma Kimiläinen. SHIFTin lavalle nousee henkilö, jonka ura autourheilun parissa on ollut täynnä määrätietoisuutta ja menestystä. Emma ei ainoastaan jaa kokemuksiaan kilparadoilta, vaan myös avaa urheilupsykologian saloja, jotka ovat sovellettavissa niin liiketoiminnassa kuin henkilökohtaisessa elämässäkin.

Emma Kimiläisen puheenvuorossa käsitellään henkisen kantin syntyä, menestyksen vaatimuksia ja voittajan mielenlaatua. Nämä teemat ovat universaaleja ja soveltuvat kuulijoille, jotka haluavat ymmärtää, miten asennoitua paremmin jatkuvasti muuttuvassa maailmassa. Emma tuo esiin, miten henkinen jaksaminen ja oikeanlainen asenne voivat luoda pohjan kestävälle menestykselle.

Menestyksen mentaliteetti ja jatkuva muutos

Emma Kimiläinen on tunnettu kyvystään murtaa stereotypioita ja rakentaa siltoja sukupuolten, kulttuurien ja eri taustojen välille. Hän puhuu rohkeasti asenteista, jatkuvasta muutoksesta ja menestymisen mentaliteetista. SHIFTin yleisö saa kuulla, miten Emma on soveltanut näitä oppeja yli 15 vuoden ajan kestäneellä urallaan moottoriurheilun parissa – alalla, joka on tunnettu haasteistaan ja dynamiikastaan.

Emman tarinat ja kokemukset tarjoavat kuulijoille uuden näkökulman työyhteisöihin, työtapoihin ja ihmisten väliseen kanssakäymiseen. Hän avaa, miten yksilönä voi vastata nopeisiin muutoksiin ja miten ylläpitää henkistä hyvinvointia muuttuvassa maailmassa. Puheenvuorossa korostuu myös tiimityöskentelyn merkitys, organisaation eri osa-alueiden yhteistyö ja yksilön vastuu osana tiimiä.

Emma Kimiläisen ainutlaatuinen näkemys tiimityöskentelystä ja johtamisesta

Emma Kimiläinen ei ole ainoastaan autourheilija;, vaan hän on myös tiimin jäsen ja johtaja, joka ymmärtää yksilön vastuun osana suurempaa kokonaisuutta. SHIFTin yleisölle hän avaa, miten tiimityöskentely ja eri osa-alueiden yhteistyö ovat avainasemassa menestyksen saavuttamisessa. Emma puhuu myös tunnelmajohtamisesta ja siitä, miten jokainen tiimin jäsen voi vaikuttaa yhteiseen ilmapiiriin ja lopputulokseen.

Emman puheenvuoro antaa kuulijoille työkaluja, joilla he voivat parantaa omaa asennoitumistaan ja sopeutua jatkuvaan muutokseen. Hän korostaa, että jokainen voi löytää yhtymäkohtia omasta työstään ja elämästään Emman tarinoihin, oli kyse sitten formuloiden maailmasta tai muista elämänalueista.

Henkinen hyvinvointi ja menestyksen konsepti

Emma Kimiläinen puhuu sydämellään ja kokemuksellaan, mikä tekee hänen esityksistään erityisen vaikuttavia. Hän ei pelkästään jaa tarinoita menestyksestään, vaan myös opettaa, miten henkinen hyvinvointi ja menestyksen konsepti ovat yhteydessä toisiinsa. SHIFTin osallistujat saavat kuulla, miten tärkeää on ylläpitää henkistä tasapainoa ja miten se vaikuttaa kaikilla elämän osa-alueilla.

Emman puheenvuoro on täynnä ajatuksia herättäviä näkökulmia, jotka auttavat ymmärtämään paremmin itseä ja muita. Hän puhuu avoimesti tasa-arvon ja diversiteetin kulttuurista, omasta asennoitumisesta ja siitä, miten nämä tekijät vaikuttavat henkilökohtaiseen ja ammatilliseen menestykseen.