Rekrytapahtuma SHIFT Business Festivalissa

< lang=”fi”>

Verkostoitumisen merkitys kasvuyrityksille

Menestyvän liiketoiminnan ytimessä on vahvat verkostot ja yhteistyön voima. Turun Tiedepuistossa järjestettävä SHIFT Business Festival tarjoaa alustan, jossa kasvuhakuiset yritykset ja visionääriset ammattilaiset voivat kohdata ja luoda uusia mahdollisuuksia. Tapahtuma on suunniteltu edistämään juuri tätä tavoitetta, ja se tarjoaa monipuolisia kohtaamispisteitä, kuten työpajoja, paneelikeskusteluja ja verkostoitumisbrunssin.

SHIFT Business Festivalin yhteydessä järjestettävä rekrytointitapahtuma on erinomainen tilaisuus yrityksille esitellä itseään ja löytää uusia kykyjä tiimeihinsä. Tapahtuman aikana käytössä oleva Brella-sovellus mahdollistaa osallistujille tehokkaan verkostoitumisen ja kumppanuuksien rakentamisen tapahtuman aikana. Tämä on erityisen tärkeää, kun tavoitteena on löytää oikeat ihmiset, jotka jakavat saman vision ja halun kasvaa yhdessä yrityksen kanssa.

SHIFT – Kohtaamispaikka innovaatioille ja johtajuudelle

SHIFT Business Festivalin vuoden 2024 teemana on menestys, jota tarkastellaan johtajuuden, innovaatioiden ja riskienhallinnan näkökulmasta. Teema heijastuu koko tapahtuman ohjelmistossa, joka on jaettu kolmelle lavalle. Meillä on ilo tarjota osallistujille mahdollisuus kuulla alan johtavien asiantuntijoiden puheenvuoroja ja osallistua keskusteluihin, jotka voivat muuttaa käsitystäsi liiketoiminnan tulevaisuudesta.

Tapahtumamme ei ole vain paikka oppia uutta, vaan myös tilaisuus jakaa omaa osaamista ja kokemuksia muiden kanssa. SHIFTin ympäristö on suunniteltu edistämään avointa dialogia ja yhteistyötä, mikä tekee siitä ihanteellisen paikan rekrytointiin ja uusien työntekijöiden löytämiseen. Yritykset voivat hyödyntää tätä ainutlaatuista tilaisuutta toimintansa esittelyyn ja sitä kautta uusien huippuosaajien houkuttelemiseen.

SHIFTin vaikutus alueelliseen kasvuun ja yhteistyöhön

SHIFT Business Festival on osoittautunut merkittäväksi voimavaraksi alueelliselle kasvulle ja yhteistyölle. Tapahtuma on vuosien varrella houkutellut Turkuun satoja ellei jopa tuhansia osallistujia niin kotimaasta kuin ulkomailta. Tämä on mahdollistanut paikallisten yritysten ja kansainvälisten toimijoiden välisen vuoropuhelun, mikä on edistänyt uusien ideoiden ja innovaatioiden syntymistä.

SHIFTin kaltaiset tapahtumat ovat elintärkeitä alueen taloudelliselle kehitykselle, sillä ne tuovat yhteen eri toimialojen edustajia ja mahdollistavat uudenlaiset kumppanuudet. Tämän vuoden tapahtumassa on esillä monenlaisia yrityksiä ja tuhansia mahdollisuuksia, jotka kaikki ovat osa yhteistä tavoitetta – luoda menestyvää liiketoimintaa ja vahvistaa yhteisöllisyyttä.

SHIFT – Tulevaisuuden työelämän edelläkävijä

SHIFT Business Festivalissa keskitytään tulevaisuuden työelämään ja siihen, miten sitä voidaan yhdessä muokata paremmaksi. Tapahtuma tarjoaa ainutlaatuisen näköalapaikan työelämän muutoksiin ja siihen, miten teknologia, digitalisaatio ja uudet työskentelytavat muovaavat tulevaisuuden työpaikkoja.

SHIFT on sitoutunut tarjoamaan osallistujille inspiraatiota ja työkaluja, jotka auttavat sopeutumaan ja menestymään jatkuvasti muuttuvassa työympäristössä. SHIFT Business Festival on paikka, jossa voi kohdata samanhenkisiä ihmisiä, oppia uusia taitoja ja saada uusia näkökulmia omaan uraan ja yrityksen kehitykseen.

</>