Minna Oksa

Tax & Legal Private Business Leader, PwC

Liikejuriidan asiantuntija Minna Oksalla on yli 17 vuoden laaja ja monipuolinen kokemus eri toimialoilla toimivien yritysten johdon ja omistajien laaja-alaisesta liikejuridisesta neuvonannosta mm. yritys- ja omistusjärjestelyissä, yrityskaupoissa, sopimusjuridiikassa sekä hyvän hallinnon, compliance-asioiden ja omistajastrategian suunnittelussa.  

Asiakastyön lisäksi Minna toimii PwC:n vero- ja lakipalveluiden henkilöomisteisten yritysten kompetenssitiimin vetäjänä. 

SHIFTissä Minna vastaa Executive-ohjelman sessiosta Riskienhallinta, Corporate Governance ja Compliance johdon työkaluna. 

Sessiossa Minna johdattelee osallistujia pohtimaan ja keskustelemaan, miksi etukäteiseen riskienhallintaan panostaminen on tärkeää, mistä eri elementeistä yrityksen compliance rakentuu, miten voi tunnistaa oman yrityksen toiminnan kannalta kriittisiä osa-alueita ja löytää niihin parhaimmat toimintamallit.